Kurumsal Koçluk

“Eğer eylemleriniz başkalarının daha çok hayal kurmasına, daha çok öğrenmesine, daha çok harekete geçmesine ve daha çok gelişmesine ilham veriyorsa, siz bir lidersiniz.”
John Quincy Adams

Kurumsal Koçluk

Bugün, ekonomik, politik ve sosyal hayattaki hızlı değişim ve dönüşümler kaçınılmaz olarak kurumsal hayatları da etkiliyor. Kurumsal hayat içinde çalışan insanlar bir yandan bu değişim ve dönüşümlere ayak uydurmaya çalışırken bir yandan kendi bireysel özgünlüklerini korumak ve çalıştıkları kurumun değerleri ile kendi değerleri arasındaki ince çizgide yürümek ve iş hayatlarına anlam katmak çabası ile çalışmalarını sürdürüyorlar.

Koçluk almak ve liderlik, ilişki yönetimi, uyuşmazlık çözümü yönetimi gibi kurumunuzun ihtiyaçlarına yönelik eğitimleri almak bugün artık şirketlerin itibarını ve karlılığını arttırmak ve korumak konusunda somut sonuçlarla kendini ispatlamış yöntemlerdir.

Liderler, takımlarını ve değişimi yönetmek; lider potasındaki bireyler ise yeni nesil liderliğin bileşenlerini öğrenmek suretiyle iş hayatlarında gerçek başarıya doğru yürürler. Kurumlar ise, kendisine değer verildiğine inanan, potansiyelini kullanabilen, ilişkilerini ve zamanlarını yönetebilen daha başarılı ve daha doyumlu çalışanları ile birlikte başarıya yürürler.

Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar.

Emile Raux